Kierrossa olevien markkojen määrät

Muut artikkelit

Markkasetelit ja -kolikot lakkasivat olemasta laillisia maksuvälineitä 28. helmikuuta 2002. Alla olevista taulukoista käy ilmi yhä kierrossa olevien rahojen määrät tyypeittäin. Toisin sanoen nämä Suomen Pankille palautumattomat rahat ovat yhä keräilijöiden saatavilla, ja siksi Kolikot.com haluaa julkaista mielenkiintoiset luvut ja saattaa ne keräilijöiden tietoon.

Suomen Pankki vastaanottaa markka-arvoisia rahoja ja vaihtaa ne nimellisarvostaan euroihin 29. helmikuuta 2012 saakka. Lunastus koskee kaikkia markkoja vuodesta 1945 alkaen, mutta ennen vuotta 1963 julkaistuista seteleistä maksetaan vain sadasosa nimellisarvostaan. Suomen Pankki myy palautetut kolikot valtiovarainministeriölle ja setelit tuhotaan.Palauttamatta olevat markkasetelit (29.5.2009)
SetelityyppiPainosmäärä (kpl)Palauttamatta  
36 130 000141 104   –   0,39 % 
35 321 000150 529   –   0,43 % 
14 113 60081 661   –   0,58 % 
453 530 0001 724 832   –   0,38 % 
253 620 000640 911   –   0,25 % 
17 500 00013 369   –   0,08 % 
204 630 0001 265 447   –   0,62 % 
2 093 480 000516 398   –   0,02 % 
28 528 00014 852   –   0,05 % 
33 260 00023 379   –   0,07 % 
189 450 0003 180 918   –   1,68 % 
392 790 0003 308 583   –   0,84 % 
1 147 860 0005 331 928   –   0,46 % 
1 270 760 00070 968   –   0,01 % 
156 700 000146 907   –   0,09 % 
727 411 0003 787 639   –   0,52 % 
68 000 00081 117   –   0,12 % 
64 840 00049 663   –   0,08 % 
13 000 00023 698   –   0,18 % 
370 200 0007 858 739   –   2,12 % 
413 000 000844 021   –   0,20 % 
532 500 000423 284   –   0,08 % 
149 750 000684 998   –   0,46 % 
134 990 000665 252   –   0,49 % 
263 176 0002 142 959   –   0,81 % 
204 000 0003 136 925   –   1,54 % 
53 088 0003 463 095   –   6,52 % 
Yhteensä9 321 627 60039 773 177   –   0,43 % 


Palauttamatta olevat markkakolikot (29.5.2009)
KolikkotyyppiLyöntimäärä (kpl)Palauttamatta  
60 004 32010 515 596   –   17,52 % 
77 418 95012 432 072   –   16,06 % 
83 604 35015 399 969   –   18,42 % 
483 827 150100 971 109   –   20,87 % 
362 753 40078 518 380   –   21,65 % 
185 039 25048 468 107   –   26,19 % 
198 202 50065 575 985   –   33,09 % 
405 169 250103 254 106   –   25,48 % 
370 130 650132 978 677   –   35,93 % 
1 276 994 000554 663 995   –   43,44 % 
590 525 250314 273 952   –   53,22 % 
1 315 025 000696 049 416   –   52,93 % 
Yhteensä5 408 694 0702 133 101 365   –   39,44 % 


Hieman analysointia

Taulukoiduista luvuista nähdään selvästi, että suomalaiset ovat palauttaneet pankkeihin seteleitä suhteellisesti huomattavasti kolikoita runsaammin. Tämä on luonnollista, sillä setelit ovat pääsääntöisesti nimellisarvoltaan huomattavasti arvokkaampia, ja toisaalta seteliraha myös usein mielletään metallirahaa arvokkaammaksi, vaikka todellisuudessa asia on joskus myös toisin. Kolikoita jää helposti ajan myötä säilöön koteihin purkkeihin ja laatikoihin, mikä näkyy selvästi myös siinä, että palautumattomien kolikoiden prosenttiosuudet kokonaislyöntimääristä kasvavat kolikon iän mukana. Samaa ei ole havaittavissa seteleiden osalta. Suuri osa näennäisesti kierrossa olevista rahoista on myös tuhoutunut tai kadonnut.


Lähteet

Yhä kierrossa olevien rahojen luvut perustuvat Suomen Pankilta saatuihin tietoihin, jotka on päivätty 29. toukokuuta 2009. Kokonaisvalmistusmäärät perustuvat SNY:n tuottamiin painos- ja lyöntimääriin. Taulukoissa listatut prosenttiosuudet on laskettu näiden tietojen pohjalta.© Kolikot.com. Julkaistu: 30.06.2009. Päivitetty viimeksi: 15.02.2010.