Seteleiden turvallisuus on kasvanut - online-maksaminen on turvallisempaa - millä tavoin toimimme entistä turvallisemmassa maksuympäristössäSisältö työstetty yhdessä ImpulsQ-yrityksen kanssa.
Kuva: Unsplash, CC0 License

Seteleiden turvallisuus on parantunut huomattavasti viime vuosikymmenin√§, ja niiss√§ on nykyisin monia keinoja est√§√§ v√§√§renn√∂ksi√§ ja lis√§t√§ niiden turvallisuutta. Samalla kun seteleiden turvallisuusominaisuudet ovat parantuneet on Euroopassa v√§hitellen siirrytty entist√§ enemm√§n verkkomaksamiseen ja mobiilimaksamiseen. Samanlainen muutos on my√∂s pelaamisessa k√§ynniss√§, miss√§ aikuiset ovat l√∂yt√§neet nettikasino pelaamisen miellytt√§v√§mm√§ksi kuin perinteisen kivijalan ‚Äď ja syyt ovat osaksi samat kuin t√§ss√§ seteleiden tilanteessa.

Vaikka verkkomaksaminen ja digitaaliset maksutavat ovat yleistyneet Euroopassa, seteliraha on edelleen merkittävässä roolissa useissa maissa. Seteleiden käyttömäärät vaihtelevat maittain, ja niiden suosioon vaikuttavat kulttuuriset tekijät, taloudelliset olosuhteet ja kuluttajien luottamus eri maksutapoihin.

Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa käteinen raha on edelleen suosittu maksuväline, ja sen osuus kaikista maksutapahtumista on korkeampi kuin monissa muissa Euroopan maissa. Käteisen suosioon vaikuttavat muun muassa yksityisyyden suojan arvostus ja halu välttää velkaantumista.

Toisaalta maissa, kuten Ruotsissa ja Norjassa, digitaaliset maksutavat ovat jo pitkään olleet suosittuja, ja käteisen käyttö on vähentynyt huomattavasti. Näissä maissa on otettu käyttöön monia teknologisia innovaatioita, kuten mobiilimaksut ja digitaaliset lompakot, jotka ovat tehneet digitaalisesta maksamisesta helppoa ja turvallista. Tämä näkyy myös kaikenlaisessa aikuisten digi- ja mobiilipelaamisessa. Siinä missä Pohjoismaissa pelaamisaste on korkea digitaalisessa maailmassa, Keski-Euroopassa ollaan vasta astumassa digitaalisen pelaamisen maailmaan.

Vaikka setelirahan käyttömäärät ovat laskeneet joissakin Euroopan maissa, käteinen on edelleen tärkeä maksuväline monille kuluttajille ja erityisesti vanhemmille ikäryhmille, joilla voi olla vähemmän kokemusta digitaalisista maksutavoista. Käteisen rahan tarjoama yksinkertaisuus, konkreettisuus ja luotettavuus tekevät siitä edelleen houkuttelevan maksuvaihtoehdon monille.

Euroopan keskuspankki seuraa tarkasti seteleiden käyttöä Euroopassa ja pyrkii varmistamaan, että seteliraha on turvallista, laadukasta ja saatavilla tarpeen mukaan. Vaikka seteleiden käyttömäärät voivat vaihdella maittain, on selvää, että ne ovat edelleen tärkeä osa Euroopan maksujärjestelmää.

Seteleiden parantunut turvallisuus

Monimutkainen painatus: Seteleiden painatuksessa käytetään monimutkaisia kuvioita ja yksityiskohtia, jotka ovat vaikeita jäljitellä tarkasti. Usein käytössä on myös eri värien yhdistelmiä ja mikrotekstiä, jotka tekevät väärentämisestä entistä hankalampaa. Monissa seteleissä on peruspainatuksen lisäksi myös hologrammeja, jotka muuttavat ulkonäköään valon ja katselukulman mukaan. Hologrammit ovat yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä setelien väärentämistä, koska niiden valmistaminen vaatii erityistä osaamista ja teknologiaa.

Useimmissa seteleissä on myös vesileimoja, jotka näkyvät vain, kun seteliä pidetään valoa vasten. Vesileimat ovat yksi vanhimmista seteliturvallisuusominaisuuksista, mutta niitä on paranneltu vuosien varrella olemalla entistä monimutkaisempia ja vaikeammin jäljiteltäviä. Monissa seteleissä on lisäksi turvalankoja, jotka on upotettu setelipaperiin ja jotka näkyvät vain valoa vasten. Turvalangat voivat olla metallisia tai muovisia ja niissä voi olla jopa mikrotekstiä tai muita turvaominaisuuksia. Joissakin seteleissä käytetään näkymätöntä UV-mustetta, joka näkyy vain ultraviolettivalossa. Tämä ominaisuus tekee seteleistä vaikeampia väärentää, sillä UV-musteen käyttö vaatii erityistä teknologiaa.

Nykyaikaiset setelit valmistetaan kestävistä materiaaleista, kuten polymeeristä tai erikoispaperista, mikä tekee niistä vahvempia ja kestävämpiä kulutukselle. Samalla se vaikeuttaa väärentäjien työtä, koska oikean materiaalin hankkiminen voi olla vaikeaa. Lisäksi seteleissä on yksilölliset sarjanumerot, joiden avulla voidaan jäljittää ja tunnistaa yksittäisiä seteleitä. Tämä hankaloittaa väärentämistä, sillä väärentäjien täytyy luoda uskottavia sarjanumeroita, jotta väärennökset eivät herätä epäilyksiä. Joissakin seteleissä on mikrotekstiä, joka koostuu erittäin pienistä, vain suurennuslasilla tai mikroskoopilla luettavista kirjaimista ja numeroista. Mikrotekstin jäljittäminen on erittäin vaikeaa, ja se toimii tehokkaana esteenä väärentäjille.

Jotkut setelit sisältävät optisesti muuttuvia väriaineita, jotka vaihtavat väriä katselukulmasta riippuen. Tämä ominaisuus tekee väärentämisestä entistä vaikeampaa, koska oikeanlaisen väriaineen valmistaminen ja käyttäminen vaatii erikoistuntemusta. Nykyaikaisissa seteleissä voidaan käyttää myös digitaalisia turvaominaisuuksia, kuten RFID-siruja tai koodattuja viestejä, jotka voidaan lukea erityisillä lukulaitteilla. Digitaaliset tunnistimet auttavat viranomaisia ja kauppiaita varmistamaan setelien aitouden entistä tehokkaammin.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä nykyaikaisten setelien turvallisuutta parantavista tekniikoista ja ominaisuuksista. Setelien valmistajat ja keskuspankit jatkavat uusien turvatekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa, jotta seteleiden väärentäminen olisi entistä vaikeampaa ja käyttäjät voivat luottaa setelirahan turvallisuuteen.

Jos setelit ovat turvallisempia - niin on myös verkkomaksaminen

Verkkomaksamisen turvallisuuden parantuminen johtuu useista tekijöistä, kuten teknologian kehityksestä, uusista turvallisuusprotokollista ja lainsäädännöstä. Samalla kun verkkomaksaminen on tullut turvallisemmaksi, ovat ihmiset alkaneet ostaa enemmän verkosta, ja käyttää verkon online palveluita entistä enemmän, joista esimerkkinä edellä mainitut nettikasinoiden pelit.

SSL/TLS-salaus

Verkkomaksamisessa käytetään yleisesti SSL- (Secure Sockets Layer) tai TLS- (Transport Layer Security) salausprotokollia, jotka suojaavat tietoliikennettä asiakkaan ja verkkokaupan välillä. Salaus varmistaa, että maksutiedot pysyvät luottamuksellisina ja niitä ei voi kaapata ulkopuoliset tahot.

Autentikointi ja todentaminen

Verkkomaksamisessa käytetään usein kaksivaiheista autentikointia, jossa asiakkaan täytyy vahvistaa maksu esimerkiksi tekstiviestillä saadulla koodilla tai pankkiapplikaatiolla. Tämä lisää turvallisuutta, koska se estää luvattomia maksuja, vaikka joku pääsisi käsiksi asiakkaan maksukortin tietoihin.

Maksukorttien turvakoodit

Nykyaikaiset maksukortit sisältävät turvakoodin (CVV tai CVC), joka vaaditaan verkkomaksamisen yhteydessä. Turvakoodin tarkoitus on varmistaa, että maksaja on fyysisesti kortin haltija, eikä pelkästään kortin numeron varastanut huijari. Tämän lisäksi monet kortit vaativat nykyään kaksitasoisen tunnistautumisen, missä turvakoodin lisäksi maksajan on lisäksi tunnistauduttava esimerkiksi erillisen sovelluksen tai vaikkapa tekstiviestin kautta.

PCI DSS -standardit

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) on kansainvälinen turvallisuusstandardi, joka määrittelee vaatimukset maksukorttitietojen käsittelylle, tallentamiselle ja siirtämiselle. Verkkokaupat ja maksupalveluntarjoajat, jotka käsittelevät maksukorttitietoja, on sertifioitava PCI DSS -vaatimusten mukaisesti, mikä lisää verkkomaksamisen turvallisuutta.

Maksupalveludirektiivi (PSD2)

Euroopan unionin maksupalveludirektiivi (PSD2) on lainsäädäntö, joka on parantanut verkkomaksamisen turvallisuutta muun muassa edellyttämällä vahvaa asiakasautentikointia ja avointa pankkitoimintaa, joka helpottaa turvallisten ja innovatiivisten maksuratkaisujen kehittämistä. Tämä on ollut hyvä lisä myös eurooppalaiselle rahapelaamiselle, ja sen maksuliikenteen kehittymiselle nykyiselle nopealle ja turvalliselle tasolle.

Tokenisaatio

Tokenisaatio on teknologia, joka korvaa arkaluonteiset maksutiedot, kuten maksukortin numeron, satunnaisesti generoidulla merkkijonolla eli "tokenilla". Tämä estää hakkereita ja huijareita pääsemästä käsiksi todellisiin maksutietoihin, mikä vähentää tietovuotojen ja petosten riskiä. Tokenisaatiota käytetään laajasti esimerkiksi mobiilimaksuissa ja digitaalisten lompakoiden yhteydessä.

Huijaustenhavaitsemisjärjestelmät

Monet pankit ja maksupalveluntarjoajat käyttävät kehittyneitä huijausten havaitsemisjärjestelmiä, jotka analysoivat reaaliaikaisesti maksutapahtumia ja tunnistavat epätavallisia tai poikkeavia maksuja. Tämä auttaa estämään petollisia maksuja ja suojelemaan asiakkaiden tietoja.

Asiakastietojen suojaaminen

Verkkokaupat ja maksupalveluntarjoajat ovat entistä tietoisempia asiakastietojen suojaamisen tärkeydestä, ja ne noudattavat tiukkoja tietosuojavaatimuksia, kuten EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Tämä varmistaa, että asiakkaan henkilökohtaiset tiedot käsitellään asianmukaisesti ja säilytetään turvallisesti.

Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen

Verkkomaksamisen turvallisuus on parantunut myös kuluttajien tietoisuuden kasvun myötä. Ihmiset ovat yhä tietoisempia huijauksista ja vahingollisista käytännöistä, kuten phishing-hyökkäyksistä, ja osaavat paremmin suojautua niiltä.

Uudet ja turvalliset maksuratkaisut

Viime vuosina on kehitetty useita uusia ja turvallisia maksuratkaisuja, kuten mobiilimaksu- ja digitaaliset lompakkosovelluksia, jotka tarjoavat lisäturvaa verkkomaksamiseen. Nämä palvelut käyttävät usein edistyneitä turvallisuusominaisuuksia, kuten sormenjälkitunnistusta tai kasvojentunnistusta, varmistaakseen maksujen turvallisuuden.

Näiden tekijöiden ansiosta verkkomaksaminen on tullut huomattavasti turvallisemmaksi viime vuosina. Teknologian ja turvallisuuskäytäntöjen jatkuva kehitys auttaa pitämään verkkomaksamisen turvallisena ja suojattuna myös tulevaisuudessa.